Ndertim dhe Infrastukture


Kujt i drejtohemi?

Ndertues te veprave civile dhe industriale, bashkive dhe komunave, parqeve dhe rezervave, grupeve dhe organizata te cilat realizojne sherbime ambientale dhe te ndertimit.

Avantazhet.
• Permiresimi i manaxhimit te burimeve dhe mardhenieve mes kompanive, qytetarve dhe administratorve lokal
• Hapesira me te medha per pjesmarrje ne tendera publik
• Zhvillimi dhe konsolidimi i bashkpunimit mes drejtuesev te larte dhe dhe drejtimit tekniko administrative.

Cilat certifikime
• Sistemi manaxhimit te cilesise (ISO 9000)
• Sistemi i manaxhimit te mjedisit (ISO 14001)
• Sistema i manaxhimit te sigurise dhe shendetit ne vendet e punes (OHSAS 18001)

Template Design:Dima Group