Informatike dhe Komunikim


Cilat certifikime

ISO 27001:2005Sisemi i Menaxhimit për Sigurinë e Informacionit
ISO 9001:2008 Sektori 33 – Teknologjia e informcionit
ISO 20000:2005Informacion Teknologjik – Shërbim Menaxhimi
Problematika të tjera të internetit, skema dhe disiplina të shërbimit apo në sektorin e menaxhimit të të dhënave.

Template Design:Dima Group