Test Laboratory


Sherbimi I Testimit për të siguruar cilësinë dhe sigurinë e produkteve.

Sa më shumë një kompani rritet në tregun global, aq më shumë është e nevojshëm për të monitoruar cilësinë dhe sigurinë e produkteve përmes testeve laboratorike, në mënyrë për të parandaluar dhe për të identifikuar ndonjë problem të drejtë nga fazën e projektimit. Zgjidhja e shpejtë e problemeve mund të zvogëlojë shpenzimet, të siguruar hyrjen në kohë në tregjet, përveç për të mbrojtur imazhin e kompanisë, duke shmangur tërheqjen e produkteve nga tregu dhe procesit gjyqësor që mundt të jetë e kushtueshme.

AQSCERT, me laboratorë të shumte partnere te tij, të vendosura në çdo pjesë të botës, japin një garanci e besueshmërisë për kompanitë kliente.

Vetëm për të vazhduar këtë traditë të fortë dhe për të siguruar konsumatorët me një shpejtesi dhe me kosto konkurruese, AQSCERT, me kalimin e kohës, ka siguruar struktura të testimit, të cilat janë bërë themelet e ofertës së shërbimeve të entit.

Template Design:Dima Group