AQSCERT u themelua në vitin 2009 si organizmi per sherbimeve ne fushen e certifikimeve mbi cilesine, sigurine dhe mjedisin, duke u bere per nga numeri dhe prestigji, Lider i Sektorit.
Nga kompetencat e fituara dhe serioziteti operativ rritet përgjegjësia e ASQCERT në zonat që kanë ndikim të fortë mbi njeriun, mbi mirëqenien e tij dhe shëndetin e personit.

AQSCERT, eshte akredituar nga DA (Organizem Akreditimi) si organizem i certifikimit te sistemeve te manaxhimit te cilesise, mjedisit dhe sigurise ne pune sipas standarteve:

– EN ISO 9001:2008
– EN ISO 14001:2004
– BS OHSAS 18001:2007
– ISO 13485:2013
– ISO 20000-1:2011
– ISO 27001:2013

Template Design:Dima Group